Тухла Silka 120 – 96 бр. пале

по заявка / пале
ID: 34326

Плътните малкоформатни калциево-силикатни елементи за зидария Silka се отличават с висока якост. Водещото им качество е защитата от шум. То определя и основното им приложение – за неносещи вътрешни преградни стени. Сравнително малката дебелина на зидарията удовлетворява високи нормативни изисквания за шумоизолация в жилищни, обществени, административни и други сгради. Плътните малкоформатни калциево-силикатни елементи за зидария притежават отлични пожарозащитни свойства и топлоакумулираща способност. Те са с равномерна и еднородна плътна структура, която им дава голямо предимство – еднакви физико-механични характеристики във всички направления.Зидарията с плътни малкоформатни калциево-силикатни елементи Silka 120 се изпълнява с висока прецизност и с минимално количество отпадъци. Те се свързват помежду си с тънкослоен лепилен зидарски разтвор, който трябва да се нанася равномерно по цялата площ на техните контактни повърхности. Дебелината на зидарската фуга трябва да бъде между 2 и 4 mm. Зидарията трябва да се защити от прякото въздействие на вода от дъжд, производствени процеси, битови източници и др.

Предлага се в следните формати: 115 NF, 120, 175 NF, 200, 200 NF

 

 

Марка: Ксела

Категории:

Тагове: ,

Сподели:

Описание
Плътните малкоформатни калциево-силикатни елементи за зидария Silka се отличават с висока якост. Водещото им качество е защитата от шум. То определя и основното им приложение – за неносещи вътрешни преградни стени. Сравнително малката дебелина на зидарията удовлетворява високи нормативни изисквания за шумоизолация в жилищни, обществени, административни и други сгради. Плътните малкоформатни калциево-силикатни елементи за зидария притежават отлични пожарозащитни свойства и топлоакумулираща способност. Те са с равномерна и еднородна плътна структура, която им дава голямо предимство – еднакви физико-механични характеристики във всички направления.Зидарията с плътни малкоформатни калциево-силикатни елементи Silka 120 се изпълнява с висока прецизност и с минимално количество отпадъци. Те се свързват помежду си с тънкослоен лепилен зидарски разтвор, който трябва да се нанася равномерно по цялата площ на техните контактни повърхности. Дебелината на зидарската фуга трябва да бъде между 2 и 4 mm. Зидарията трябва да се защити от прякото въздействие на вода от дъжд, производствени процеси, битови източници и др. Предлага се в следните формати: 115 NF, 120, 175 NF, 200, 200 NF
Допълнителна информация
Марка

Описание - дълго 1

Подобни продукти

Тагове