Паве бетонно 2Т 16/20/6 см. – сиво (Техносим )

26,30 лв. / кв.м
ID: 33721

Вибропресовано бетоново паве, под ходящо за из граж дането на разнообразни по функционалност зони, паркинги, складови и логис тични бази, улици и други обекти, къ дето на товарването е интензивно…

Марка: Техносим

Категории:

Сподели:

Описание
Вибропресовано бетоново паве, под ходящо за из граж дането на разнообразни по функционалност зони, паркинги, складови и логис тични бази, улици и други обекти, къ дето на товарването е интензивно и се изисква издръжливост на настилката до 50 то на/кв.м.. Павето 2Т се произвежда с микрофас ка, което в комбинация с атрактивната цве това визия го прави подходящо за площади и пешеходни зони, както като ос новен, така и ка то допъл ващ елемент
Допълнителна информация
Марка

Филтър

Брой в пале

360

Подобни продукти

Тагове